ለአማራ ፋኖ የተዘጋጀ የወታደር ማሰልጠኛ መመሪያ

  ይህ በዋሽንግተን ዲሲ ለአማራ ፋኖ የተዘጋጀ የወታደር ማሰልጠኛ መመሪያ ነው

The Attack on Oromo Traditional Leaders: Karrayyuu Massacre

The Attack on Oromo Traditional Leaders: Karrayyuu Massacre

የአሜሪካ መንግሥት በኢትዮጵያ የሚገኙ ዜጎቹ በኢትዮጵያ ላሉና ወደ ኢትዮጵያ ለመጓዝ ላቀዱ ዜጎቹ የጉዞ ማስጠንቀቂያ አወጣ

የአሜሪካ መንግሥት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የአሜሪካ ዜጎች ከኢትዮጵያ ለመውጣት ዝግጅት እንዲያደርጉ እንዲሁም ወደ ኢትዮጵያ የሚደረግ ጉዞ ያላቸው ዕቅዳቸውን በአንክሮ እንዲያጤኑት አሳስቧል። ይህ የኤምባሲው ዜና የተሰማው የኢትዮጵያ መንግሥት በመላው አገሪቱ ለስድስት ወራት ተግባራዊ የሚሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዛሬ ማክሰኞ ጥቅምት 23/2014 ዓ.ም መደንገጉን ካሳወቀ በኋላ ነው። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያስተላለፈው አዋጅ ዋነኛ ዓላማ የአገሪቱ ዜጎች “በሽብር ቡድኑ የሚደርስባቸውን ጥቃት መመከት” መሆኑ የተገለጸ ሲሆን አዋጁም ከዛሬ ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል ተብሏል። ኤምባሲው ለዜጎቹ ባስላለፈው መልዕክት “የአሜሪካ ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ የመጓዝ ውሳኔያቸውን በአንክሮ እንዲያስቡበት እና በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ዜጎች ደግሞ ከአገር ለመውጣትRead More

Ethiopia: The Biden administration must put its food down

By Bob Menendez A US Senator. He is a democrat from New Jersey Serves as Chairman of the Senate Foreign Relations By Gregory Meeks A democrat representative from New York He serves as the Chairman of the House Foreign Affairs Committee When Prime Minister Ahmed Abiy came into power on a tide of popular protests, we shared the optimism of many in the international community that Ethiopia could successfully transition to democracy. Sadly, those hopes have been dashed. The brutal war in Tigray, pitting the federal government, Eritrea, and otherRead More

Statement by President Joe Biden on the Crisis in Ethiopia

MAY 26, 2021 • STATEMENTS AND RELEASES I am deeply concerned by the escalating violence and the hardening of regional and ethnic divisions in multiple parts of Ethiopia. The large-scale human rights abuses taking place in Tigray, including widespread sexual violence, are unacceptable and must end. Families of every background and ethnic heritage deserve to live in peace and security in their country. Political wounds cannot be healed through force of arms. Belligerents in the Tigray region should declare and adhere to a ceasefire, and Eritrean and Amhara forces should withdraw. EarlierRead More

Jawar Mohammed

The war in Tigray is a result of Ethiopia’s mismanaged transition

Jawar Mohammed

Ethiopia is back in the global spotlight once again with the outbreak of the war in Tigray. I am saddened but not surprised. For anyone with a cursory understanding of the fragility of Ethiopia’s transitional politics, the escalation of tensions between the federal government and the Tigray state into a full-blown military conflict does not come as a surprise. The tell-tale signs were there for everyone to see as the warring parties openly prepared their respective forces for the eventuality of an all-out armed confrontation. While the specter of warRead More

Qabsoo Butame | The Hijacked Revolution

የተጠለፈ ትግል- Hijacked Revolution

Mootummaa dhaan butamee kan badee Falma Butame (The Hijacked Revolution) kitabaa jedhani woobsayitii keenyaa gadii lakkifnee jirra. Kitaaba san intarneetirra buusu dandeessani. . Falma Butame (Qabsoo Butame) Kanjedhamu Kan maxxaffamee wali gala jijjirramaan magaa kan dhufee lafa kan gadicakkisee, maalammaltumma, warra siyyasaa faayidaa falmataa walin dhuubu siyaasaa xinxallee nibsa. . Kitaabni addaduraa yoo maxxaffamu, namni baayeen isaani falasaa seena ocohhoni fudhachuuf baayee rakkatan. Yeroon yeroodhuan yoobakku buiuu, guyyoonnis yoo waljijjman, dhugummaan yaada kitabichuu. Ifaa ta’aa dhufeejira. Shira xaxxoota masaraa mootummaati hanga artisti Hacaaluu… walitti buyinsi D/r Abiyyifi obboo lammaa magarsaaRead More

የተጠለፈ ትግል- The Hijacked Revolution

የተጠለፈ ትግል- Hijacked Revolution

“የተጠለፈ ትግል | The Hijacked Revolution” በሚል ርዕስ የታተመውን መፅሐፍ አጠቃላይ በለውጥ ስም የመጣውን መረን የለቀቀ ሙስና ፥ የፖለቲከኞች የጥቅም ሽኩቻ እና የሴራ ፖለቲካ በዝርዝር አብራርቶ ያቀረባል። መፅሀፉ መጀመሪያ ሲታተም ብዙዋች የፈጠራ ታሪክ ነው ብለው ለመቀበል ተቸግረው ነው። ጊዜ ጊዜን እየተካ፣ ቀናቶች ሲፈራረቁ፣ ወራት ወራቶች ሲተኩ የመፅሐፉ እውነት እየተገለፀ መምጣት ጀመረ። ከቤተመንግስቱ ዘዋሪዎች እስከ አርቲስት ሀጫሉ ….. የዶክተር አብይ እና የአቶ ለማ መገርሳ ግጭት እንዴት ተጀመረ? የአማራ ክልል መፈንቅለ መንግስት ክስተት እና የተገደሉት ጀነራሎች በማን ጥፋት ነው? የደህንነት መስሪያ ቤቱ ምን እየሰራ ነው? መንግስት እነማንን እያሳደደ ነው? አብይ ጀዋር መሀመድንRead More

Four important internet business tips

Mаnу реорlе hаvе dіѕсоvеrеd thе аdvаntаgеѕ оf hаvіng аn Internet buѕіnеѕѕ run rіght frоm their оwn hоmе, ѕо thеу hаvе dесіdеd tо ореn аn оnlіnе buѕіnеѕѕ. Thе рrоblеm іѕ thаt nоt аll оnlіnе buѕіnеѕѕеѕ аrе ѕuссеѕѕful. There аrе mаnу rеаѕоnѕ thаt оnlіnе buѕіnеѕѕеѕ саn fаіl. Hеrе аrе fоur Intеrnеt buѕіnеѕѕ tірѕ thаt will hеlр уоu аvоіd thіѕ аnd hаvе a ѕuссеѕѕful оnlіnе buѕіnеѕѕ. Thе fіrѕt раrt оf a ѕеt оf ѕuссеѕѕful buѕіnеѕѕ tірѕ wіll оf соurѕе іnvоlvе thе іdеа оf уоur buѕіnеѕѕ. A ѕuссеѕѕful buѕіnеѕѕ has tо start wіth aRead More

Feminist Economics: The End of Inequity or the Start of Chaos

The generalization of education is just another breakthrough in Feminist history. Education gave women an unthought-of spur in the material world today. The success of women in nearly all the disciplines and their financial freedom compelled them to consider the subject of economics. Feminist Economics is a concept that is commonly used in the present. It is a developing branch of feminism that analyses the traditional systems of economics which fail to take into accounts the value of unpaid labor done in a domestic setting. Feminist Economists debate that economicRead More